Advieskring

Voor elke vakvernieuwingscommissie wordt een advieskring ingericht. Deze advieskring brengt extra expertise in, geeft feedback en reflecteert op het werk van de vakvernieuwingscommissie. In de advieskring zijn vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, leermiddelenmakers en relevante maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.Binnenkort wordt bekend welke leden zitting nemen in de advieskring klassieke talen.