Downloads

15 van 24 downloads
Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Artikel
25-03-2024

Startnotitie burgerschap

Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX: Actualisatie van de examenprogramma's - Welke kant gaat het op?

Artikel
25-03-2024

Startnotitie

Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX #4: Op naar meer samenhang in de bètavakken

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Whitepaper
18-04-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
26-04-2024

Artikel Nieuw Archief Wiskunde: Nieuwe examenprogramma’s wiskunde in de maak voor havo en vwo

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
13-05-2024

Frysk: foaroprinner yn fuortset ûnderwiis

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces