Han Noordink

Han Noordink

Contactinformatie

Han Noordink

Curriculumexpert

Ik ben inmiddels al heel wat jaren actief als curriculumontwikkelaar bij SLO. En de afgelopen jaren was ik ook (deeltijd) lerarenopleider maatschappijleer aan de Universiteit Twente. Na mijn studie sociale geografie - in een ver verleden - ben ik een aantal jaren docent aardrijkskunde en maatschappijleer geweest. Al snel kwam SLO op mijn pad. Eén van de meest interessante projecten was de vernieuwing van het examenprogramma maatschappijwetenschappen. Een traject dat al in 2005 startte met de commissie Schnabel en waarbij ik vanaf het begin betrokken was. De afgelopen jaren was ik binnen SLO vooral actief in het cluster van de M&M-vakken.


Het is prachtig om de komende jaren deel uit te mogen maken van de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer: een vak dat een stevige vernieuwingsimpuls krijgt, vooral op basis van de burgerschapsdoelen. Ook enkele aspecten van digitale geletterdheid zullen er hun plek krijgen. Het vak zal onmiskenbaar een belangrijkere rol gaan vervullen in de bovenbouw van het vo.


Ik heb zin in de begeleiding van een team ervaren en inspirerende docenten maatschappijleer. Over twee jaar ligt er een geactualiseerd en toekomstbestendig maatschappijleerprogramma. Een programma dat de vmbo, havo en vwo leerlingen nog meer relevante sociale en politieke kennis, vaardigheden en ervaringen biedt dan dat nu al het geval is. Al met al best een stevige klus, maar een mooie uitdaging!