Mitchel Eijkemans

Mitchel Eijkemans

Contactinformatie

Mitchel Eijkemans

Docent vmbo

Mijn naam is Mitchel Eijkemans, 28 jaar en wonend in Tilburg. Ik ben werkzaam voor Yuverta, waar ik op de locatie in Eindhoven lessen maatschappijleer/burgerschap verzorg voor het vmbo en het Groene Lyceum. Daarnaast ben ik lid van onze Ondernemingsraad, waar ik mij bezighoud met onderwijskwaliteit en examinering. Voor het afronden van mijn master maatschappijleer (eerstegraads bevoegdheid) doe ik onderzoek naar doorlopende leerlijnen burgerschapsvorming tussen vmbo en mbo, meer specifiek voor het Groene Lyceum.


In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden af, wandel ik door de Brabantse natuur, bezoek ik musea en drink een glas wijn of een speciaalbiertje. Ik ben sinds mijn jeugd lid van Scouting en ben daar nu actief als trainer. Ook ben ik lid van D66, waar ik deelneem een verdiepingsprogramma voor young professionals.


In mijn lessen richt ik me op drie onderdelen: een inhoudelijke kennisbasis, het aanleren van vaardigheden (bijvoorbeeld analyseren, argumenteren, presenteren, debatteren) én het bespreken van de actualiteit. Dit samenspel zorgt ervoor dat maatschappijleer voor mijn leerlingen interessant en van grote toegevoegde waarde kan zijn. Dit is voor mij dan ook een van de redenen me aan te melden voor de vakvernieuwingscommissie. Om samen met andere enthousiaste collega's uit het onderwijsveld het examenprogramma te herzien en klaar te maken voor de komende jaren. Ik zie een tweeledige uitdaging voor ons vak; verbinding binnen de school met andere vakken en projecten én verbinding met contexten buiten de school.