Christine Brackmann

Christine Brackmann

Contactinformatie

Christine Brackmann

Docent havo/vwo

Elke dag komt er een enorme en diverse stroom aan informatie op ons af, die we moeten verwerken, begrijpen en op waarde schatten. Taal is bepalend voor hoe we de wereld zien en duiden. Taal kan vorm geven aan wat eerst nog onbekend of onbegrepen was. Taal kan ons ontroeren, ons laten lachen, ons laten nadenken. Het examenprogramma Nederlands – schoolexamens en centraal examen – zou die rijkdom meer nog dan nu mogen adresseren. Met de vakvernieuwingscommissie wil ik werken aan een relevant en betekenisvol examenprogramma Nederlands.


Na afronding van mijn universitaire studie Nederlands in 1997 heb ik in verschillende sectoren gewerkt, tot ik tot de conclusie kwam dat het onderwijs toch echt de meest zinvolle werkomgeving bood. In 2007 ben ik als zij-instromer ingestapt en nu geef ik alweer 15 jaar les aan de bovenbouw havo-vwo van het Huygens Lyceum te Eindhoven.


Als bestuurslid van Levende Talen Nederlands heb ik me vanaf 2014 actief bemoeid met het examen Nederlands, onder meer als voorzitter van de jaarlijkse examenbesprekingen door docenten. In 2016 was ik een van de initiatiefnemers van de docentenconferentie Nederlands 2032? Nederlands Nu! Ik was een van de co-auteurs van het rapport Advies examen Nederlands (2018), in opdracht van het CvTE, en schreef met collega-docente Metteke de Vries het deel over leesvaardigheid. Naar aanleiding van onder meer dit rapport hebben Cito en CvTE een project gestart om nieuwe examenvraagtypen te ontwikkelen, die meer recht doen aan onder andere diversiteit van teksten/bronnen, authentieke taaltaken, retorica en framing. De afgelopen twee jaar was ik lid van de Klankbordgroep van dit project. Ik ben erg blij dat ik mijn ervaring nu mag inzetten binnen de vakvernieuwingscommissie Nederlands.