Vakvernieuwingscommissie klassieke talen

Voor de actualisatie van de examenprogramma's klassieke talen is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.


Deze commissie bestaat uit leraren, vak- en curriculumexperts:

  • Leraren zijn essentiële deelnemers van de vakvernieuwingscommissie, omdat ze dagelijks werken met examenprogramma's in de onderwijspraktijk.
  • Vak- en curriculumexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma's, de uitvoer in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Zij brengen curriculaire en vakinhoudelijke expertise in en zijn verantwoordelijk voor het schrijven en de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren conceptexamenprogramma’s.

Fotografie: Barbra Verbij

Mareike van der Keur
Mareike van der Keur

Leraar

Pieter van den Broek
Pieter van den Broek

Leraar

Marijne de Ferrante
Marijne de Ferrante

Vak- en curriculumexpert

Kokkie van Oeveren
Kokkie van Oeveren

Vak- en curriculumexpert